Το επόμενο /ETC

Εκλεκτικό Τεχνολογικό Καρναβάλι 2019

8 - 13 Οκτωβρίου Αθήνα, Ελλάδα

for English click here

Halt and Catch Fire

Είμαστε μια φεμινιστική συλλογικότητα με ιδιαίτερη ιστορία, που χρόνια τώρα καταβροχθίζει τις ρίζες του ελέγχου και της κυριαρχίας.
Το Εκλεκτικό Καρναβάλι ξεκίνησε το 2001, εμπνευσμένο από τις χακινγκ συναντήσεις που άρχισαν να λαμβάνουν χώρα στα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Μέσα απο μερικές μέρες συναντήσεων, οι συμμετέχοντες γνωρίζονται και μιλάνε για υπολογιστές, τα δίκτυα, τον προγραμματισμό και την πολιτική πίσω από όλα αυτά, καθώς και να μοιραστούν δημιουργική εργασία (συμπεριλαμβανομένης και της τέχνης!).

Το Εκλεκτικό Καρναβάλι είναι ξεχωριστό διότι έχει μια φεμινιστική προσέγγιση που εμπλουτίζει τον πολιτικό προβληματισμό των χάκινγκ συναντήσεων με τη φεμινιστική διαθεματικότητα. Γυναίκες, τρανς, ιντερσεξ και non-binary άτομα συνυπάρχουν μαζί με κάθε άλλο πλάσμα που συμφωνεί ενεργά με τον φεμινισμό και την κριτική της εξουσίας και της καταπίεσης.

Εκτός απο τα εργαστήρια, θα υπάρχει χώρος για πολιτική και καλλιτεχνική δραστηριοποίηση. Ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μελλοντικά σενάρια βασισμένα στην αλληλεγγύη και την κοινότητα.

Όλοι είναι εθελοντές και θα αναλάβουν καθήκοντα κατα τη διάρκεια του καρναβαλιού, όπως για παράδειγμα βοηθώντας στη κουζίνα ή το γραφείο πληροφοριών, καθαρίζοντας τους κοινόχρηστους χώρους, μεταφράζοντας, και βοηθώντας στην γενική διαχείριση.

Τι προσφέρουμε:

*ένα φεμινιστικό δίκτυο ατόμων με ποικίλες εμπειρίες

*υποδομή με χώρους εργασίας και εξοπλισμό

*καλά γεύματα, καφέ και σνακ

*πληροφορίες σχετικά με προσιτή φιλοξενία

Τι δεν μπορούμε να προσφέρουμε:

*έξοδα ταξιδιού

*ακριβό εξοπλισμό

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας όποτε θέλετε!

Ημεηλ: info [at] eclectictechcarnival [dot] org

Και υπάρχει και η ηλ. λίστα για όλες τις ενημερώσεις σχετικά με το καρναβάλι: https://lists.eclectictechcarnival.org/cgi-bin/mailman/listinfo/etc-int

Announcing the next /ETC

We are very happy to announce the next Eclectic Tech Carnival, a feminist tech skill-share event. The /ETC is a gathering of feminists, who critically use/study/share/improve everyday information technologies in the context of the free software and open hardware movements.

the /etc of 2019 will be in October in Athens!

Eclectic Tech Carnival 2019
8 - 13 October Athens, Greece

Halt and Catch Fire

We are a collective body of feminists with a particular history, who chew on the roots of control and domination.

The Eclectic Tech Carnival began in 2001, inspired by the hack meetings that started taking place at the end of the 90’s. Spread Over several days, people meet in real life to talk about computers, networks, programming, and the politics behind it all, and to share creative work (art needs to get a mention here!).

The Eclectic Tech Carnival is unique in that it has a feminist approach that expands the hack meetings’ reflection on politics with an intersectionalist point of view. Women, trans, genderqueer, gender-fluid, and intersex people will populate it alongside any other creature who actively embraces feminism and the critique of authority and oppression.

Besides workshops, there will be space for people to be politically, performatively and artistically active. Let us create future scenarios where the happy ending is a small and local world, based on solidarity and community.

Everyone is a volunteer and will take on tasks during the event, for example helping in the kitchen, staffing the information desk, cleaning the ablution blocks, translating for each other, infrastructure administration, and so on.

What we offer:

  • a network of feminists, with the most varied experiences
  • infrastructure with work spaces and equipment
  • good lunches, coffee and snacks
  • information about affordable hosting

What we cannot offer:

  • travel expences
  • costly specialised equipment

Please contact us at any time, starting immediately.

Email address: info [at] eclectictechcarnival [dot] org

There is also a mailinglist: https://lists.eclectictechcarnival.org/cgi-bin/mailman/listinfo/etc-int